Zondagmiddag 2023

De foto's worden U aangeboden door Fotografie Westfriesland.
In opdracht van het Sport Café en het Kermis Comité.